Eksperci zapraszają na Kongres

Dr Jerzy Koźmiński

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Od roku 2000 prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1994-2000 był ambasadorem RP w Waszyngtonie; jego działalność koncentrowała się na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO oraz kształtowaniu sojuszniczych stosunków między Polską a USA. Przed objęciem placówki w Stanach Zjednoczonych uczestniczył w działaniach na rzecz przebudowy państwa i gospodarki. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był bliskim współpracownikiem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza; koordynował prace sztabu autora programu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki. W latach 1992-1993, jako podsekretarz stanu w URM i współpracownik premier Hanny Suchockiej, organizował i prowadził zespoły analityczno-doradcze służące szefowej rządu. W latach 1993-1994 pełnił funkcję sekretarza stanu w MSZ, m.in. przygotowując program modernizacji polskiej służby zagranicznej. W roku 2004 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Szczytu Gospodarczego, obradującego w Warszawie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Od 2010 roku jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2008 wchodzi w skład The Trilateral Commission. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przewodniczącego Rady Fundacji Dobrej Edukacji, członka Rady Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Rady Fundacji Polska-Haiti. Jest także przewodniczącym Jury Konkursu EY Przedsiębiorca Roku, członkiem Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, Kapituły Nagród Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Kapituły Konkursu Dobroczyńca Roku. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Polonia Restituta (2000), Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za wspieranie euroatlantyckich aspiracji Litwy (Wilno, 2002), Medalem Sekretarza Obrony USA za Wybitne Osiągnięcia w Służbie Publicznej (Waszyngton, 2000), a także Medalem Fundacji Kościuszkowskiej za wkład w rozwój stosunków polsko-amerykańskich (Nowy Jork, 2001). Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1998), Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2011), Nagrody im. Władysława Grabskiego Konfederacji Lewiatan (2016), Nagrody Wolności Rady Atlantyckiej (2014). Otrzymał również m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji (2001), Medal Honorowy za Zasługi dla Małopolski (2014), Orly Niepodległości Miasta Tarnowa (2015). Z wykształcenia ekonomista - absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH).