Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Doktor Meder posiada 51-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej w Instytucie Onkologii w Warszawie, specjalista w dziedzinach radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej; kierownik Kliniki Radioterapii (1985-1995), Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (1995-2010), Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (2010-2018). Od 2019r Kierownik Redakcji Naukowej Instytutu. Kierownik naukowy i wykładowca na kilkuset kursach CMKP dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach onkologicznych i zdrowia publicznego. W 1976 i 1978r. przebywał na stypendiach naukowo szkoleniowych w laboratoriach i klinikach europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Paryżu, Dijon, Londynie, Amsterdamie i Brukseli. W latach 1980-81 pracował na stanowisku visiting professor w: Harvard Medical School w Bostonie i w 1984 w Memorial Sloan-Ketterting Cancer Center w Nowym Jorku. W latach 1984-2012 członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii (1994-1997) i prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (1992-2012). Od 2000r prezes Polskiej Unii Onkologii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (2007-2014). Od 2009r. przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii oraz członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Od 2010 r. członek Rady Naukowej Fundacji Watch Healtch Care. Od 2011r. członek amerykańsko-polskiego zespołu ds. badań naukowych w zakresie onkologii (US-Poland Cooperation in Cancer Research) - współpraca z National Cancer Institute (NCI), z American Society of Clinical Oncology (ASCO) oraz MNiSzW i MZ. Od 2006r do stycznia 2019 członek Krajowej Rady ds. onkologii w Ministerstwie Zdrowia. Od 2012r członek Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii w Sejmie RP. Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych onkologicznych czasopism naukowych. Czlonek Honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012r.).