Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Doktor Meder posiada 47-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie, specjalista w dziedzinach radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej; kierownik Kliniki Radioterapii (1985-1995), Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (1995-2010), Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego (2010-2018). Od 2019r Kierownik Redakcji Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu. Kierownik naukowy i wykładowca na kilkuset kursach CMKP dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach onkologicznych i zdrowia publicznego. W 1976 i 1978r. przebywał na stypendiach naukowo szkoleniowych w laboratoriach i klinikach europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Paryżu, Dijon, Londynie, Amsterdamie i Brukseli. W latach 1980-81 pracował na stanowisku visiting professor w: Harvard Medical School w Bostonie i w 1984 w Memorial Sloan-Ketterting Cancer Center w Nowym Jorku. W latach 1984-2012 członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii (1994-1997) i prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (1992-2012). Od 2000r prezes Polskiej Unii Onkologii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (2007-2014). Od 2009r. przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii oraz członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Od 2010 r. członek Rady Naukowej Fundacji Watch Healtch Care. Od 2011r. członek amerykańsko-polskiego zespołu ds. badań naukowych w zakresie onkologii (US-Poland Cooperation in Cancer Research) - współpraca z National Cancer Institute (NCI), z American Society of Clinical Oncology (ASCO) oraz MNiSzW i MZ. Od 2006r do stycznia 2019 członek Krajowej Rady ds. onkologii w Ministerstwie Zdrowia. Od 2012r członek Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii w Sejmie RP. Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych onkologicznych czasopism naukowych. Czlonek Honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012r.).