Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. med. Marek Migdał

Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1979). Od 01.10.1979 roku jest zatrudniony w Centrum Zdrowia Dziecka. Początkowo pracował w Oddziale Pediatrii, następnie od 1986 w Oddziale Intensywnej Terapii. W grudniu 2018 roku został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W latach 1985-1986 oraz w 1990 odbywał staże naukowe we Francji (stypendium SEPCR, następnie stypendium rządu francuskiego). W latach 2005-2009 był kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii, następnie do 2018 roku zastępcą kierownika tego oddziału. Jest pediatrą, specjalistą chorób płuc. W roku 1990 obronił w CZD pracę doktorską poświęconą badaniom mechaniki oddychania noworodków i niemowląt z niewydolnością oddechową. Pracownik naukowy Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” od chwili jego powstania. Autor przeszło 200 publikacji, wykładowca na kursach CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), organizator szeregu konferencji poświęconych tematyce intensywnej terapii dzieci oraz badaniom klinicznym w Polsce. Aktywny koordynator międzynarodowej współpracy naukowej. Był koordynatorem polskim następujących grantów europejskich: EU-CHS – European network for central hypoventilation syndrome (2008-2012), GRIP- Global Research in Paediatrics (2011-2017), w latach 2016-2018 był koordynatorem europejskim grantu SMART (Small Medicines Advanced Research Training) oraz koordynatorem polskim grantów ID-EPTRI (European Translational Research Infrastructure) oraz c4c (conect4children – a pan-european clinical trial network). Jest członkiem European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC), w latach 2014-2017 wybrany do zarządu (Executive Board) tego towarzystwa jako Professional Development Committee Chair. Obecnie wiceprzewodniczący sekcji etyki tego towarzystwa. Członek Rady Naukowej Gianni Benzi Research Pharmacological Foundation we Włoszech. Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków.