Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. E. Reicher w Warszawie.

Lekarz, Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych. Dyplom lekarza uzyskał na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, gdzie obronił także pracę doktorską. Pełnił funkcję Pełnomocnika wojewody ds. ratownictwa medycznego oraz Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa świętokrzyskiego, gdzie zajmował się wdrażaniem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i funkcjonowaniem systemu PRM. Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Końskich. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w latach 2007 – 2015. Ukończył studia menadżerskie z zarządzania jednostkami służby zdrowia – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Program Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe; Medycyna Bólu, a także z zakresu Prawa medycznego, bioetyki z elementami socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2018 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest Wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Prowadzi szkolenia z zakresu jakości i bezpieczeństwa pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Jest ekspertem w Agencji Badań Medycznych.