Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. med. Roman Topór-Mądry

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Lekarz, dr nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także rozwój metodologii badań naukowych i wykorzystanie informatyki w kształceniu lekarzy i poprawie jakości opieki zdrowotnej. Uczestnik i koordynator licznych projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. Od listopada 2017 roku Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.