Dr n. przyr. Andrzej Kazimierz Mądrala

Wiceprezydent Pracodawców RP

Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1980 otrzymał tytuł doktora; obronił pracę z zakresu biochemii klinicznej. W latach 1974-86 był starszym asystentem Zakładu Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Założyciel i współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Od 2000 roku jest Prezesem Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., posiadającej dwie placówki medyczne w Warszawie (zakres: okulistyka) i jedną w Katowicach (zakres: okulistyka, laryngologia, chirurgia szczękowo-twarzowa). Od maja 2006 roku jest Wiceprezydentem Pracodawców RP odpowiedzialnym za sprawy sektora ochrony zdrowia. Obok tego pozostaje aktywny jako Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezes Stowarzyszenia AMD. W 2017 r. został powołany w skład Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.