Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. przyr. Andrzej Kazimierz Mądrala

Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Członek Rady Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Doktor nauk przyrodniczych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Założyciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. ., stanowiącego sieć wysokospecjalistycznych ośrodków leczniczych z zakresu: okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2000-2019 Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Od 2019 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Dr Andrzej Mądrala w swojej pracy zawodowej jest mocno zaangażowany w sprawy związane z sektorem ochrony zdrowia. Od 2006 roku jest Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. W latach 2006-2022 pełnił funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Od 2022 roku Członek Rady Pracodawców RP. W 2022 roku został Prezesem Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Jest także członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.