Eksperci zapraszają na Kongres

Dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH-PIB

Zastępca dyrektora ds. analiz i strategii w zdrowiu publicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, Kierownik Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności.

Obszar jego działalności obejmuje przede wszystkim analizy stanu zdrowia ludności Polski i jego społeczne, behawioralne i środowiskowe uwarunkowania. W latach 1980-1983 był koordynatorem współpracy naukowej PZH i Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia USA. W latach 1983-1987 oddelegowany do pracy w międzynarodowym ośrodku naukowym ICDDR,B w Bangladeszu, gdzie kierował szeroko znanym w świecie projektem Demographic Surveillance Systems Matlab and Teknaf. Uczestniczył w wielu międzynarodowych, finansowanych przez UE, WHO i Bank Światowy, projektach badawczych jako główny wykonawca lub współwykonawca. Był członkiem zespołu powołanego przez Eurostat w celu opracowania rewizji European Standard Population. Wielokrotnie był konsultantem WHO w Europie i Azji ds. monitorowania i oceny stanu zdrowia ludności i rozwoju służących temu systemów informacyjnych. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był Głównym Wykonawcą pierwszego w kraju opracowania p.t. „Atlas umieralności ludności Polski” w ramach projektu NCN oraz jednym z Głównych Wykonawców projektów dotyczących epidemiologii zawału serca oraz zaburzeń psychicznych w Polsce. Zajmował stanowisko Głównego Koordynatora Projektu Predefiniowanego „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 2014-2017” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Programu PL13 2009 – 2014. Uczestniczył w opracowywaniu wszystkich polskich Narodowych Programów Zdrowia i monitorowaniu ich skutków zdrowotnych. Jest głównym redaktorem i współautorem raportów o sytuacji zdrowotnej ludności Polski przygotowywanych od wielu lat przez NIZP PZH - PIB. Jest członkiem Rady ds. Zdrowia Publicznego, Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Profesor Wojtyniak jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą.