Dr Robert Firmhofer

Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik

Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik. Historyk filozofii. Współtwórca (od 2004 roku) i od 2006 roku dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od 1997 roku współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 jako zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS współtworzył edukacyjny program rozgłośni, a w latach 2004–2005 był redaktorem naczelnym Redakcji Popularyzacji Wiedzy Polskiego Radia. Jest autorem popularnonaukowych audycji radiowych, publikacji prasowych i wystąpień na wielu międzynarodowych konferencjach. Od 2008 roku członek zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki. W latach 2011–2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej organizacji. Członek zarządu ASTC (Washington DC). Członek komitetu doradczego CERN Science Gateway, Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego oraz Rady Programowej Muzeum Nobla w Sztokholmie. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej. Od 2013 roku współzałożyciel i sekretarz Porozumienia Społeczeństwo i Nauka, SPiN – zrzeszającego centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Od lat zajmuje się nowoczesną komunikacją naukową. Był ekspertem Komisji Europejskiej w grupach doradczych “Horizon 2020 Advisory Group for Social Challenge 6”, „Europe in changing worlds”. Za wybitne osiągnięcia organizacyjne w dziedzinie nowoczesnej komunikacji naukowej w 1998 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Hugona Steinhausa, a w 2012 roku, za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi.”