Eksperci zapraszają na Kongres
Dr Witold Cieśla

Dr Witold Cieśla

Zastępca dyrektora ds. medycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Jest doświadczonym lekarzem z ponad 40 letnią praktyką kliniczną . Posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej oraz specjalizację z chirurgii naczyniowej. Przez 20 lat , bezpośrednio po studiach na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) pracował jako chirurg, w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. W tym czasie pełnił funkcję asystenta, starszego asystenta i wykładowcy. W trakcie pracy w WUM był jednym z inicjatorów i klinicystów wprowadzających techniki małoinwazyjne w chirurgii tzn. operacja laparoskopowe i torakoskopowe do praktyki klinicznej. Jako jeden z pierwszych wykonał operację adrenalectomii laparskopowej - dziś standardu w chirurgii endokrynologicznej guzów nadnerczy. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Z-cy dyrektora ds. medycznych Szpitala im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, pracując jednocześnie w ramach umowy cywilno-prawnej w swojej dotychczasowej Klinice. W tym czasie do Jego obowiązków należała koordynacja pracy 15 oddziałów szpitalnych oraz kilkunastu Poradni specjalistycznych Szpitala dysponującego w tym czasie ponad 400 łóżkami i zatrudniającymi ponad 1000 osób. Od 2003 roku jest Z-cą dyrektora ds. medycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, jednostki Badawczej Ministerstwa Zdrowia. Instytut będąc placówka naukową jest jednocześnie jednostką publicznej ochrony zdrowia, realizując rocznie ponad 130 tys. konsultacji specjalistycznych oraz ponad 18 000 procedur hospitalizacji chirurgicznych i zachowawczych. Poza obowiązkami wynikającymi z bieżącego nadzoru i koordynacji pracy klinik oraz poradni specjalistycznych Instytutu, dr W. Cieśla aktywnie włączał się w prace koncepcyjne i organizacyjne nad dalszą rozbudową bazy materialnej Instytutu, stworzeniem Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego, a następnie Światowego Centrum Słuchu. Równoległe nadal realizuje swoją pasję medyczną jakim jest chirurgia, pełniąc dyżury w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM przy ul Banacha 1 a. Pracując nieprzerwanie od studiów w zawodzie lekarza, równocześnie rozwija swoją kolejną pasję – działalność społeczną, edukacyjną i organizatorską. Od 1991 roku członkiem założycielem oraz I wiceprezesem Fundacji Rozwoju Chirurgii Naczyniowej, zajmującej się propagowaniem wiedzy z tego zakresu w społeczeństwie polskim oraz środowisku medycznym. W tym czasie jako wiceprezes Fundacji zorganizował wiele Konferencji i Kongresów Naukowcy; w tym ogólnopolskich i europejskich, kursów i szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niedosłyszących i Niesłyszących „Człowiek Człowiekowi”, zajmującego się prowadzeniem działalności informacyjnej, szkoleniowej, rehabilitacyjnej dla osób z problemami z zakresu narządu słuchu głosu i mowy. Wspólnie z innymi społecznikami zorganizował wiele szkoleń, zajęć i turnusów rehabilitacyjnych (wspólnie z PEFRON) głownie dla dzieci i młodzieży W latach 2015 - 2018 współorganizował (wspólnie z KRUS i IFPS) masowe badania przesiewowe słuchu u dzieci klas pierwszej i drugiej w szkołach wiejskich i gminno-wiejskich całej Polski. Powyższe funkcje zarówno w Fundacji jak i Stowarzyszeniu pełni społecznie.