Eksperci zapraszają na Kongres

Adw. Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu.

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 6 listopada 2000 r. Od roku 2017 pełni funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.