Adw. Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Zespołu Ekspertów ds. Konsumentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2009 roku wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 6 listopada 2000 r. Od roku 2017 pełni funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Jest współprzewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2014 – 2017 był Zastępcą Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a w latach 2011 - 2014 Naczelnikiem Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia. Współpracował z kolejnymi Rzecznikami Praw Obywatelskich: prof. Andrzejem Zollem, dr. Januszem Kochanowskim, prof. Ireną Lipowicz oraz dr. Adamem Bodnarem.