Gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński

Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. Konsultant Krajowy Wojskowej Służby Zdrowia ds. Obronności w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 20 lat kierował Klinikami Chirurgicznymi w „Szpitalu na Szaserów“, gdzie stworzył m.in. nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej. Promotor ośmiu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i opiekun dwóch przewodów habilitacyjnych. Autor ponad 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, licznych wystąpień zjazdowych, rozdziałów, tłumaczeń i redakcji książkowych wydawnictw medycznych. Główne zainteresowania naukowe to: chirurgia stanów nagłych, leczenie następstw urazów, chirurgia naczyniowa oraz małoinwazyjne techniki chirurgiczne. Znacząca część naukowej i zawodowej aktywności jest związana z flebologią - interdyscyplinarnym działem medycyny zajmującym się chorobami układu żylnego. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia i Wylecz24.pl.