Jolanta Kwaśniewska

Jolanta Kwaśniewska

Pierwsza Dama Polski w latach 1995–2005, założycielka i prezeska Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, prawniczka

Członkini organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka licznych inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych (dotyczących problematyki raka piersi, chorób serca, cukrzycy, AIDS). Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od wielu lat zajmuje się tematem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadziła szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia a także szkolenia wizerunkowe patronując Stowarzyszeniu Dress for Success Poland. Współzałożycielka Kongresu Kobiet. Pełni funkcję honorowej przewodniczącej polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Za działalność charytatywną oraz humanitarną uhonorowana wieloma krajowymi, jak również międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci. Od 2013 roku w ramach fundacji realizuje autorski program podnoszący problematykę starości pod nazwą ,,Oswajanie Starości”. Uświadamia, że starości nie należy się bać, ale trzeba się odpowiednio do niej przygotować. Niepoprawna optymistka. Ulubione powiedzenie: „Więcej pary w koła, mniej w gwizdek”.