Eksperci zapraszają na Kongres

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracuje od 1999 roku, najpierw jako adiunkt, a od 2015 r. jako profesor zwyczajny. Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej. W latach 2010-2016 na Wydziale Teologicznym UKSW był prodziekanem ds. naukowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy w Instytucie Nauk Teologicznych UKSW. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Posiada publikacje w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku. Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego, a także konsulator Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski. Członek Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.