Marta Jakubiak

Marta Jakubiak

Redaktor Naczelna "Gazety Lekarskiej"

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zawodową związała z pracą dziennikarską i redakcyjną. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony zdrowia. Od ponad dekady współpracuje z samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, zgłębiając tajniki etyki i specyfiki pracy tej grupy zawodowej. Obecnie jest redaktorem naczelnym „Gazety Lekarskiej" – pisma wydawanego przez Naczelną Izbę Lekarską w nakładzie 180 tys. egzemplarzy, które otrzymuje każdy lekarz i lekarz dentysta w Polsce. Prywatnie – pasjonatka fotografii.