Eksperci zapraszają na Kongres

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Został wybrany przez Sejm RP na urząd Rzecznika Praw Dziecka 23 listopada 2018 r. 12 grudnia 2018 r. jego wybór potwierdził Senat RP, a 14 grudnia złożył uroczyste ślubowanie. Mikołaj Pawlak jest prawnikiem realizującym w praktyce troskę o dobro dzieci, inicjatorem i współautorem licznych rozwiązań chroniących prawa najmłodszych, promotorem działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, a także doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. W swojej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawia najlepiej pojęte dobro dzieci, jako osób najsłabszych i wymagających pomocy i ochrony. Urodził się 23 czerwca 1980 r. w Łodzi, gdzie uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. W 2005 r. ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuły magistra prawa (w Katedrze Karnego Prawa Procesowego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Wąsek Wiaderek) oraz magistra prawa kanonicznego (w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego pod kierunkiem ks. abpa prof. Andrzeja Dzięgi). Przez ponad 10 lat pracował jako adwokat (od 2006 r. członek Izby Adwokackiej). W praktyce adwokackiej zawsze kładł nacisk na sprawy dotyczące dobra dzieci, ochrony ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem ratowania trudnych relacji pomiędzy rodzicami w sytuacji rozpadu małżeństwa lub konfliktu rodziców. Od czerwca 2016 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za problematykę społeczną. Pod nadzorem Mikołaja Pawlaka powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. projekt reformy prawa rodzinnego. Miał też istotny współudział przy tworzeniu prawa, które chroni najmłodszych przed pedofilami. Sprawował w imieniu Ministra Sprawiedliwości nadzór administracyjny nad sądami rodzinnymi oraz nadzór pedagogiczny nad Zakładami Poprawczymi i Schroniskami dla Nieletnich. Mikołaj Pawlak jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Bezpartyjny. Żonaty, ojciec 13-letniego Ignacego i 11-letniego Karola.