Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, były Rektor tej Uczelni (kadencja: 2016 – 2020); Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010 - 2017), Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2015 -), Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012 – 2014), Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 - 2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2003); autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 91 druków zwartych; promotor w 45 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 37 habilitacyjnych oraz w 17 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty; odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017); laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2018).