Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. dr h.c. Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w latach 2016 - 2020. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 r., a w 1995 r. w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw. Kierownik kilkunastu projektów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych realizowanych na Wydziale EiTI, w tym rozbudowy gmachu Wydziału (~150 mln PLN), kontraktor projektu "Education of Microtechnology", TEMPUS PHARE S-JEP-11298/96 (1 mln USD), koordynator projektu badawczego zamawianego „Nowe Technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” (20 mln PLN) i wielu innych. Współautor lub autor ponad 400 publikacji naukowych, 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.