Prof. dr hab. inż. dr h.c. Jan Szmidt

Były Rektor Politechniki Warszawskiej, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, były Rektor Politechniki Warszawskiej, były Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 r., a w 1995 r. w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw. Kierownik kilkunastu projektów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych realizowanych na Wydziale EiTI, w tym rozbudowy gmachu Wydziału (~150 mln PLN), kontraktor projektu "Education of Microtechnology", TEMPUS PHARE S-JEP-11298/96 (1 mln USD), koordynator projektu badawczego zamawianego „Nowe Technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” (20 mln PLN) i wielu innych. Współautor lub autor ponad 400 publikacji naukowych, 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.