Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jacek Stanisław Zaremba

Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Specjalista neurologii i genetyki klinicznej, członek korespondencyjny Polskiej Akademii Nauk od 2004 r. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, 2011-2015 r. Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO 1999-2003 r. Wieloletni kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Obecnie emerytowany profesor zatrudniony w Zakładzie Genetyki. Prowadził badania naukowe w zakresie neurogenetyki, m.in. prace naukowe nad fakomatozami, chorobami nerwowo-mięśniowymi, przyczynami niepełnosprawności intelektualnej. Jeden z inicjatorów wprowadzenia diagnostyki prenatalnej w Polsce – od roku 1975. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.