Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Związany z Poznaniem od urodzenia - tutaj się urodził, tutaj uzyskał świadectwo dojrzałości (III Liceum Ogólnokształcące św. Jana Kantego) oraz dyplom lekarza na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Jest specjalistą chorób dziecięcych i zakaźnych. W latach 1979 - 1994 pracował w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, a od roku 1994 kieruje Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem w Poznaniu W 2000 roku utworzył w poznańskim Uniwersytecie Medycznym Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej, którą kieruje do chwili obecnej. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, prorektora oraz przez dwie kadencje rektora (od 2008 - 2016) na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Profesor Jacek Wysocki jest uznanym w Polsce i na świecie naukowcem zajmującym się chorobami zakaźnymi u dzieci - znaczna część jego dorobku naukowego opublikowanego głównie za granicą dotyczy badań nad nowymi szczepionkami, między innymi przeciwko pneumokokom, meningokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz ospie wietrznej. Od roku 1992 pełnił kolejno funkcje konsultanta wojewódzkiego dla województwa konińskiego, poznańskiego i wielkopolskiego. Profesor Wysocki ma duże osiągnięcia w zakresie szkolenia młodej kadry lekarskiej - był promotorem 17 ukończonych przewodów doktorskich, a kilkunastu lekarzy zdobyło pod jego kierownictwem specjalizacje z pediatrii oraz z chorób zakaźnych. Jest bardzo zaangażowany w szkolenie podyplomowe lekarzy jako uznany i ceniony wykładowca na wielu konferencjach i cyklach szkoleniowych. Od 7 lat przewodniczy Radzie Naukowej jednego z największych kongresów edukacyjnych w Polsce – TOP MEDICAL TRENDS. Jest autorem dwóch podręczników oraz autorem rozdziałów w kilkunastu podręcznikach dla lekarzy i pielęgniarek. Prof. Jacek Wysocki jest bardzo ceniony w środowisku medycznym - otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi statuetkę Hipokratesa od Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (2016 r.)