Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman

Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman

Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, były dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu. Nauczyciel akademicki i wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Collegium Medicum (do 2014 roku), na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2010 - 2013 Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zaangażowany w realizację drugiej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (2017-2022) – przewodniczył powołanemu przez ministra zdrowia Zespołowi. W kadencji 2007 - 2010 członek Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015 – 2018 przedstawiciel Polski w COST – programie Unii Europejskiej zajmującym się oceną porównawczą i badaniami skuteczności i rozwoju w długoterminowej opiece sądowo-psychiatrycznej w Europie. W latach 2016 -2020 dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2020 roku powołany na Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej. Od 2020 r. – członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Autor ponad 200 artykułów naukowych, monografii, rozdziałów w książkach w większości poświęconych zagadnieniom psychiatryczno-prawnym i stresowi pourazowemu (PTSD). Autor raportów i ekspertyz dla m.in. Biura Analiz Sejmowych, ministerstw, AOTMiT. Jest biegłym psychiatrą sądowym powoływanym przez prokuratury i sądy do wydawania opinii w najbardziej złożonych sprawach karnych.