Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman

Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, były dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Lekarz, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w latach 2005-2023 kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu. Nauczyciel akademicki i wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Collegium Medicum (do 2014 roku), na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2010 - 2013 Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a od 2013 - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zaangażowany w realizację drugiej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (2017-2022) – przewodniczył powołanemu przez ministra zdrowia Zespołowi. W kadencji 2007 - 2010 członek Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015 – 2018 przedstawiciel Polski w COST – programie Unii Europejskiej zajmującym się oceną porównawczą i badaniami skuteczności i rozwoju w długoterminowej opiece sądowo-psychiatrycznej w Europie. W latach 2016 -2020 dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2020 roku powołany na Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej. Od 2020 r. – członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Autor ponad 300 artykułów naukowych, monografii, rozdziałów w książkach w większości poświęconych zagadnieniom psychiatryczno-prawnym i stresowi pourazowemu (PTSD). Autor raportów i ekspertyz dla m.in. Biura Analiz Sejmowych, ministerstw, AOTMiT. Jest biegłym psychiatrą sądowym powoływanym przez prokuratury i sądy do wydawania opinii w najbardziej złożonych sprawach karnych.