Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Krystyna Strzała

Prezydent Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Wieloletni pracownik Katedry Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, monografii, a także współautorka podręczników akademickich. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki weryfikacji hipotez makroekonomicznych, dobrobytu społecznego oraz diagnozowania i prognozowania koniunktury. Prowadziła badania naukowe we współpracy z naukowcami London Business School oraz University of Leicester w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Promotor, recenzent i uczestnik licznych postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Członek wielu stowarzyszeń branżowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Doświadczony kierownik projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich.