Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 1980 r. Od tego czasu pracuje w Klinice Otolaryngologii tej Uczelni - w roku 1984 uzyskał tytuł doktora, specjalizację z otorynolaryngologii ukończył w roku 1989. W latach 1987-1988 odbył stypendium DAAD w Hanowerze, a od 1991 do 1994 stypendium Alexander von Humboldt-Stieftung w Hanowerze i Freiburgu. Habilitację uzyskał w roku 1995, w 2003 specjalizację z audiologii, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 2005. Od 2003 roku jest kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W okresie od sierpnia 2001 roku do stycznia 2002 roku oraz od listopada 2011 do czerwca 2012 roku pełnił funkcję konsultanta krajowego ds. audiologii i foniatrii. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otorynolaryngologii w województwie podlaskim. Od roku 2002 przez dwie kadencje sprawował funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1998-2001 pełnił obowiązki Kierownika Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFiPS) w Warszawie, przez 2 ostatnie kadencje był Przewodniczącym Rady Naukowej IFiPS, a obecnie jest członkiem tej Rady. Kolejną kadencję jest członkiem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Dorobek naukowy Profesora Rogowskiego obejmuje ponad 350 pozycji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Od 10 lat posiada honorowy tytuł członka korespondenta Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.