Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W okresie od sierpnia 2001 roku do stycznia 2002 roku oraz od listopada 2011 do czerwca 2012 r. pełnił obowiązki konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii. Kolejną kadencję jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Od roku 2002 przez dwie kadencje sprawował funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Białymstoku, obecnie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. Marek Rogowski jest autorem i współautorem 364 publikacji w piśmiennictwie naukowym krajowym i zagranicznym. W jedenastu podręcznikach, w tym dwóch wydanych zagranicą opublikował łącznie 28 rozdziałów poświęconych tematyce otolaryngologicznej i audiologicznej. Prof. dr hab. Marek Rogowski był stypendystą Deutscher Akademiescher Austauschdienst (DAAD) i prestiżowego Stypendium Fundacji Humboldta. Od 2005 r. posiada honorowy tytuł członka korespondenta Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.