Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Członek Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne kierunki działalności to: badania nad chirurgicznym leczeniem chorób przełyku, badania nad wielodyscyplinarnym leczeniem choroby nowotworowej żołądka, badania nad chirurgicznym leczeniem chorób wątroby i dróg żółciowych, terapia genową, zastosowanie komórek somatycznych w terapii i metody inżynierii tkankowej, badania nad operacyjnymi i endoskopowymi metodami leczenia otyłości olbrzymiej. Autor 154 prac opublikowanych w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych, autor i współautor akademickich podręczników chirurgicznych. Konsultant wojewódzki w dziedzinie Chirurgia Ogólna. Przewodniczący Rady Naukowej Grupy LuxMed. Redaktor Naczelny „Chirurgii po Dyplomie”. Lider zespołu badawczego POL-WAGA, którego zadaniem jest opracowanie optymalnych warunków diagnostyki i leczenia chorych na otyłość olbrzymią. Były Członek Committee for Advanced Therapies (CAT) EMEA - agencji Unii Europejskiej do spraw koordynacji, oceny i nadzoru produktów leczniczych. Były Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Wykonawca i główny wykonawca projektów badawczych mających na celu opracowanie skutecznego modelu leczenia chirurgicznego i skojarzonego chorych na raka żołądka. Główny wykonawca badań nad przygotowaniem do przeszczepienia jelita cienkiego w modelu na zwierzętach Były prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wieloletni Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Szef pięciu misji medycznych skierowanych do Polaków zamieszkałych na wschodzie (Ukraina, Gruzja, Armenia, Mołdawia, Kazachstan). Odbył 17 staży zagranicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii gastroenterologicznej ( Toranomon Hospital, Tokyo, Japan, Chirurgische Universitatsklinik, Wurzburg, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, I Chirurgische Universitatsklinik.) Jest przeszkolony w zakresie zasad działania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof ( Rzym, Bruksela) Liczne odznaczenia państwowe w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenia branżowe, odznaki honorowe PCK, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Ordynariatu Polowego Milito Pro Christo. Odznaczenie Okręgowej Rady Lekarskiej LAUDABILIS oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego GLORIA MEDICINE. Ponadto medal za zasługi dla Medycyny o nazwie Miłosierny Samarytanin nadany mi w 2016 roku przez Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Zdrowia i Chorych Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.