Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Urodził się dnia 22 października 1939 r. w Kruszwicy. W latach 1956-1963 studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach . Po uzyskaniu dyplomu lekarza i ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Klinice Neurologii w Zabrzu. W 1971 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. W tym samym roku podjął pracę w Zespole Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W roku 1990, po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego, otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1992 roku stanowisko docenta w Klinice Neurochirurgii. Od 2005 r. został powołany na stanowisko Kierownika Kliniki Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego WUM i Ordynatora Oddziału Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Jest autorem ponad 170 prac naukowych i doniesień zjazdowych. Odbył liczne staże naukowe we Francji, Niemczech, Rosji i Szwajcarii. Od 1995 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, najstarszego, najbardziej zasłużonego stowarzyszenia lekarzy w Polsce (istnieje od 1820 roku). Od 1996 roku jest członkiem – korespondentem, a od 2005 r. członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Posiada wiele odznaczeń lekarskich i państwowych, w tym najwyższe: Gloria Medicinae 2001 i Laudabilis 2006. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Towarzystwa Krakowskiego Lekarskiego. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł go godności Kawalera Orderu Świętego Sylwestra Pierwszego Papieża.