Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC), dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC

Praca zawodowa i pełnione funkcje: Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 1997-2021; I Wydział Lekarski WUM: Prodziekan ds Nauki 2012-16, Prorektor ds Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM 2016-2019, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM 2019-20; wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 2018- ; Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) 2021- ; dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych UM MSC 2021- ; Kariera naukowa: dr med. 2000; dr hab. med. 2005; prof. nadzw. 2008; tytuł prof. 2009 – w chwili mianowania najmłodszy polski profesor kardiologii Członkostwo: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK): Prezes Klubu Młodych Kardiologów ,,Klub 30” 2007-09; Współzałożyciel i pierwszy Prezes Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN) PTK 2010-13; członek Zarządu Głównego (ZG) PTK 2007-11; Skarbnik PTK 2009-11; Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek Grupy Roboczej Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej; Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT): członek ZG 2010-22, Wiceprezes PTNT 2012-14; Prezes-Elekt 2016-18; Prezes PTNT 2018-20; Światowe Towarzystwo Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej – Gubernator na Polskę 2016 -; Staże naukowe i kliniczne: ośrodki uniwersyteckie Amsterdamu, Utrechtu, Rio de Janeiro, Mediolanu i Genewy, tytuł visiting professor uniwersytetu w Niszu, Serbia. Nagrody Naukowe i wyróżnienia: Nagroda Młodego Naukowca Jagiellońskiego Centrum Badań Medycznych prof. Ryszarda Gryglewskiego 2001, Nagrody Naukowe PTK, Nagrody Naukowe Ministra Zdrowia, Nagrody Rektora WUM; Tytuł FESC, Fellow of European Society of Cardiology 2009; Societas Scientiarum Varsaviensis, członek korespondent V Wydziału Nauk Medycznych 2013; Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Tytusa Chałubińskiego. Publikacje: ponad 450 indeksowanych w PubMed MEDLINE; według bazy Google Scholar (październik, 2021): 7023 cytowania, indeks Hirscha 39; i-10 indeks = 177. Podręczniki: Autor i współautor ponad 100 rozdziałów w monografiach i podręcznikach; współautor i współredaktor m.in.: [Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron], Opolski G, Filipiak KJ, red., 2000; [Statyny – zarys farmakologii klinicznej], Filipiak KJ, Opolski G, red., 2001; [Ostre zespoły wieńcowe], Opolski G, Filipiak KJ, Polonski L, red., 2002; [Leki przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych], Dudek D, Filipiak KJ, Stepinska J, red., 2006. [Hipertensjonkologia], Filipiak KJ, Szymanski FM, Szmit S, red., 2018. [Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata], Dzieciatkowski T, Filipiak KJ, red., 2020. Redaktor naczelny (2012-2017): Kardiologia Polska – lista filadelfijska (IF), redaktor wykonawczy Cardiology Journal - IF (2018- ;) Promotor/opiekun: 22 doktoraty, w tym 12 z wyróżnieniem; opiekun 6 habilitacji; 12 specjalizantów z kardiologii, 7 specjalizantów z chorób wewnętrznych; recenzent 54 doktoratów, 19 habilitacji, 11 wniosków profesorskich. Media społecznościowe – aktualnie ponad 40000 obserwatorów łącznie: IG: profkrzysztofjfilipiak; FB: facebook.com/Profesor Krzysztof J. Filipiak. Numer prawa wykonywania zawodu: 9714796 Specjalizacje lekarskie (cztery): kardiologia, choroby wewnętrzne, hipertensjologia, farmakologia kliniczna Biogram - https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Jerzy_Filipiak