Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz J. Popiela

Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1993r. Po ukończeniu stażu w 1994 roku, odbył 3-miesięczny staż w GE Imaging Laboratory, w Milwaukee, USA. Konsekwencją tego pobytu, było podjęcie pracy w Ośrodku Zaawansowanych Technologii Obrazowych GEMSE w BUC we Francji, gdzie przez następne 2.5 roku zajmował się zastosowaniem projektów sieci obrazowych w medycynie. Równoczesne zainteresowanie nowoczesnymi technikami obrazowymi w diagnostyce medycznej a zarazem i procedurami chirurgicznymi, przyczyniło się do podjęcia w 1998r. pracy w Pracowni Angiografii i Radiologii Interwencyjnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przez kolejne lata nie tylko uczył się i doskonalił swoje umiejętności w małoinwazyjnych procedurach interwencyjnych ale też wykonywał pionierskie w Polsce procedury z tego zakresu. Jako jeden z pierwszych zaczął wykonywać biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią piersi pod kontrolą mammografii i USG oraz osobiście przeprowadził pierwsze w Polsce zabiegi diagnostyczno-interwencyjne piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MR). Nabyte doświadczenia wykorzystał kolejno w pracach doktorskiej (2002r.) oraz habilitacyjnej (2010r.). Jednocześnie coraz bardziej angażował się w neuroradiologię interwencyjną czego skutkiem było otrzymanie w 2004r. Grantu Naukowego Ministerstwa Nauki dotyczącego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu z wykorzystaniem technik obrazowych. W konsekwencji od 2006r. zajmuje się głównie interwencyjnym leczeniem wewnątrznaczyniowym patologii naczyń wewnątrzmózgowych. Współtwórca Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO), w którym od stycznia 2013r jako pierwszym miejscu w Polsce wprowadzono trombektomię mechaniczną do rutynowego leczenia ostrych udarów niedokrwiennych mózgu. Laureat I Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Krakowa w roku 2018.