Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

Były kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, były Kierownik Zakładu Immunologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Warszawie i były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Absolwent WAM w Łodzi (z wyróżnieniem) i emerytowany pułkownik. Jego największe osiągnięcia naukowe obejmują odkrycie wspomagającej roli komórek T w stosunku do krwiotwórczych komórek macierzystych, określenie częstości występowania krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiku, odkrycie pierwszej genetycznie uwarunkowanej choroby braku cytokiny (brak M-CSF u myszy op/op). W klinice należał do pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce (skojarzenie metotreksat-cyklofosfamid w raku płuca opublikowane w 1976 roku) oraz przeszczepiania szpiku (pierwsze przeszczepienie alogeniczne w 1984 roku i autologiczne w 1985 roku). W 1993 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest autorem około 300 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie międzynarodowym, autorem kilkudziesięciu rozdziałów w książkach naukowych. Samodzielnie opublikował „Zagadkę tworzenia krwi” (1984) i „Hemograft. Kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych” (2017). Jest bohaterem książki biograficznej „Pozytywista do szpiku kości” oraz filmu „Między złem a złem”. Był promotorem 24 doktoratów i opiekunem 9 habilitacji. Jest członkiem honorowym Wojskowej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego. Prowadzi też aktywną działalność publicystyczną. W 2019 roku otrzymał „Clinical Achievement Award” Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku. Jest członkiem Zespołu Doradców przy Rzeczniku Praw Pacjenta.