Prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka

Honorowy przewodniczący Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk