Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, konsultant krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej

Absolwent Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, który po ukończeniu studiów na kierunku farmacja podjął pracę w macierzystej uczelni od 1979 r. Poszczególne etapy kariery naukowej są związane z Wydziałem Farmaceutycznym Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych, a następnie od 1993 już w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uzyskał stopień dr hab. n. farm., następnie tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 08.01.2019 uzyskał tytuł profesora nauk farmaceutycznych nadany przez Prezydenta RP. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. W ramach pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętymi badaniami w zakresie chemii analitycznej i analityki farmaceutycznej, co zaowocowało uzyskaniem IF= 163,409 i indeksu Hirscha = 19. Od 2015 r. jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie analityki farmaceutycznej (obecnie drugą kadencję) oraz członkiem Zespołów Eksperckich powołanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przy Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jest Stałym Członkiem Zespołu Elektroanalizy. Ponadto jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Prezesem PTFarm O/Kraków. Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji i kongresów naukowych w kraju i za granicą, a także redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Medicina Internacia Revuo od 1994 r. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.