Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Kierownik Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Kliniki Budzik dla Dorosłych w Warszawie i prezes Budzik spółka z o.o.

Urodził się 24 maja 1955 r. we Włocławku. W 1980 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, na której uzyskał także stopień naukowy doktora (1988) i doktora habilitowanego (1994). W trakcie 12 lat pracy w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii – odpowiednio w latach 1983 i 1987. Dodatkowo, wiedzę neurochirurgiczną uzupełniał podczas 5-letniego Europejskiego Kursu Neurochirurgii organizowanego przez European Association of Neurosurgical Societies, który ukończył w Jerozolimie w 1992 r. W 1990 roku pracował naukowo w Klinice Neurochirurgii Wessex Neurological Center Uniwersytetu w Southampton. W latach 1989–1992 sprawował funkcję sekretarza I kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 1995 do 1997 był naczelnym redaktorem „Gazety Lekarskiej”. W 1997 r. został powołany na stanowisko Ministra Resortu Zdrowia – w rządzie Jerzego Buzka – którym kierował do roku 1999. W latach 1999–2007 kierował Kliniką Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Na wniosek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego w 2006 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2007-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jednocześnie prowadząc katedrę Neurologii i Neurochirurgii, Klinikę Neurochirurgii oraz Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi. W latach 2016 - 2019 zajmował stanowisko prorektora ds. zadań uczelni medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2006 r. pełni funkcję członka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W 2018 r. powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego w skład zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Jest autorem ponad 120 publikacji i doniesień naukowych, a także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W latach 2019-2020 podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, niezależny poseł na Sejm RP IX kadencji. Dyrektor Kliniki Budzik dla Dorosłych w Warszawie i prezes Budzik spółka z o.o.