Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak

Konsultant Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, profesor w II Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP.

Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1981 roku. Doktorat uzyskał w 1986 roku na podstawie rozprawy pt.: „Żylaki kończyn dolnych w wybranej populacji dzielnicy Bródno w Warszawie”. W 1993 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Badania nad wadami tętnic szyjnych wewnętrznych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Autor i współautor ponad 190 publikacji naukowych. W latach 2000-2023 kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W latach 2018-2023 Kierownik II Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej od 2011 do 2022 roku. Zainteresowania naukowe obejmują chirurgiczne leczenie zwężeń tętnic szyjnych i łuku aorty, następstwa niedokrwienia mózgu u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, przyczyny i leczenie zespołu hyperperfuzyjnego, wpływ morfologii blaszki miażdżycowej na wyniki leczenia zwężeń tętnic szyjnych oraz leczenie zakażeń protez naczyniowych.