Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Od 2013 roku kieruje Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, w 2020 roku objęła funkcję prorektora ds. personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencji 2016-2019 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego WUM. Pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN w kadencji 2020-2023, a w kadencji 2017-2020 była zastępcą przewodniczącego Komitetu. Jest aktywnym członkiem American Physiology Society, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK. Jej zainteresowania naukowe obejmują, m.in. zagadnienia związane z kardioonkologią, regulacją ciśnienia tętniczego oraz czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Odbyła szereg staży zagranicznych połączonych z prowadzeniem wykładów na europejskich uczelniach medycznych m.in. w Finlandii, Austrii, Portugalii, Włoszech oraz na Węgrzech. W 2023 była uczestniczką wizyty studyjnej, organizowanej i przeprowadzonej w ramach projektu pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w Erasmus University Rotterdam. Była wielokrotnie nagradzana indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora WUM. Jest promotorem kilku przewodów doktorskich oraz recenzentką w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach profesorskich. Obecnie realizuje własny grant badawczy w ramach projektu OPUS. Ponadto brała udział w realizacji 15 projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki) oraz środków wewnętrznych uczelni w charakterze kierownika projektu, opiekuna, głównego badacza. Była inicjatorką i organizatorem wielu konferencji naukowych (Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk a także Konferencji Naukowych I Wydziału Lekarskiego). Jest autorką lub współautorką kilkuset publikacji pełnotekstowych, opublikowanych w czasopismach recenzowanych.