Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Urodzony 1.09.1957 roku w Warszawie, całe życie mieszkający w Warszawie. Absolwent XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, matura 1976, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom 1982, specjalizacja II stopnia radioterapia onkologiczna 1988, specjalizacja II stopnia onkologia kliniczna 2003, stopień naukowy doktora nauk medycznych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie 1992, stopień doktora habilitowanego Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie 2002, tytuł profesora nauk medycznych 2011. Od ukończenia studiów pracuję w Narodowym Instytucie Onkologii (do 2019 Centrum Onkologii), początkowo w Klinice Radioterapii kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta, od 1994 do chwili obecnej na stanowisku Kierownika nowo powstałej Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi. Od 2016 jestem Zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii. Od 1999 roku nieprzerwanie pełnię funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Radioterapii Onkologicznej woj. Mazowieckiego, a w latach 2015 -2020 roku także woj. Podkarpackiego. W latach 2006 – 2011 byłem Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, a w latach 2011 - 2013 byłem Wiceprezesem tegoż Towarzystwa, obecnie jestem członkiem Zarządu. Od 2012 jestem Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Od 2016 roku jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Od 2005 jestem Redaktorem Naczelnym czasopisma Onkologia po Dyplomie. Jestem także Zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma Oncology in Clinical Practice oraz członkiem komitetów redakcyjnych czterech innych czasopism. W 1994 roku współtworzyłem i organizowałem nowo powstałą Klinikę Nowotworów Głowy i Szyi. Klinika ma interdyscyplinarny charakter i zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory narządów głowy i szyi. Zespół Kliniki stanowią specjaliści radioterapii, onkologii klinicznej, chirurgii szczękowej, laryngologii, neurochirurgii oraz fizjoterapii. W Klinice opracowano liczne schematy leczenia skojarzonego, a także adoptowano szeroki zakres metod rekonstrukcji ubytków po resekcjach nowotworów z własnymi modyfikacjami. Klinika prowadziła i prowadzi wiele badań klinicznych o zasięgu międzynarodowym dotyczącym nowych technologii lekowych. Organizator i współorganizator wielu konferencji, kongresów i kursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ponad prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w całości w pismach recenzowanych, przeszło 250 doniesień zjazdowych oraz 18 rozdziałów opublikowanych w monografiach i podręcznikach Złoty Krzyż Zasługi 2002, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011, złota odznaka Zasłużony dla Służby Zdrowia 2017, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2022. Żona Edyta, architekt krajobrazu, córka Alicja, nauczycielka, syn Maciej, lekarz, piątka wnuków.