Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Konsultantem krajowym w dziedzinie endokrynologii.

ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (AMŁ) (1978 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 r., doktora habilitowanego – w roku 1986, a tytuł profesora nauk medycznych - w 1992 roku. W 2013 r. otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa – St. Elizabeth University of Health and Social Sciences w Bratysławie. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych (I° - 1981, II° - 1984), endokrynologii (II° - 1986), zdrowia publicznego (2004), medycyny nuklearnej (2005) i endokrynologii i diabetologii dziecięcej (2016). Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Instytucie Endokrynologii (IE) AMŁ. Od 1997 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego (obecnie w Katedrze Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UMŁ, którą kieruje od 2005 r.). W latach 1994-2003 był kierownikiem Zakładu Tyreologii IE AMŁ, a następnie kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UMŁ (od 2003 r.). Był Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ (1997-2000). W latach 2002-2008 pełnił funkcję pierwszego Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. A. Lewiński jest autorem i współautorem 509 prac oryginalnych, 356 poglądowych, 45 kazuistycznych, 171 monografii lub rozdziałów w podręcznikach i skryptach. Po 2005 r. opublikował 285 prac oryginalnych w pełnej wersji, 156 poglądowych i 30 kazuistycznych oraz 127 monografii i rozdziałów w podręcznikach i skryptach. Był promotorem 32 prac doktorskich oraz opiekunem 20 przewodów habilitacyjnych, 6 z jego podopiecznych uzyskało tytuł profesora. Był opiekunem specjalizacji z endokrynologii ponad 60 osób. Otrzymał 18 razy nagrodę Rektora AM/UMŁ, a 17 razy indywidualne lub zespołowe nagrody Ministra Zdrowia, głównie za działalność naukową, a w 2013 – nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Jest laureatem nagrody im. Prof. Andrzeja Steciwko za wybitne osiągnięcia w edukacji lekarzy rodzinnych. Prof. A. Lewiński jest konsultantem krajowym w dziedzinie endokrynologii (1998-2002, od 2009 – nadal). Był kuratorem Studenckiego Towarzystwa Naukowego (1988-1998) i AZS AMŁ (1993-2002). Był członkiem Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (1994-2001). Był Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej AOTM (2008-2012). Od 2002 r. do chwili obecnej jest Przewodniczącym Rady Naukowej ICZMP w Łodzi. W latach 1993-1999 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (pełnił funkcję Prezesa w latach 2007-2017), założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej (od 2017 r.) oraz Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej (od 2010 r.). Otrzymał członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (2013), Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2017) oraz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2019). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2011-2020 i redaktorem naczelnym czasopisma Thyroid Research, BMC Ltd. (Londyn) (2008-2020). Od 2020 roku jest Przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie.