Prof. dr hab. n med. Barbara Jarząb

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.

Specjalista endokrynolog i medyk nuklearny. Koordynator pierwszych w Polsce wdrożeń technologii mikromacierzy DNA do analizy transkryptomu raka (konsorcjum wielodyscyplinarne). Członek – Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Członek – Korespondent Polskiej Akademii Nauk, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Przewodnicząca Polskiej Grupy Nowotworów Endokrynnych. Główne nurty badawcze pani Profesor to diagnostyka molekularna w algorytmie leczniczym raka tarczycy, w tym operacje profilaktyczne w raku rdzeniastym, a także różnicowanie postępowania klinicznego w zależności od typu mutacji; analiza dziedzicznego tła zróżnicowanych raków tarczycy, w tym roli genów miRNA. znaczenie czynników molekularnych, w tym profilu ekspresji genów i mutacji inicjujących dla oceny rokowania w raku brodawkowatym i tych powiązanych z rakiem tarczycy u dzieci i z rakiem indukowanym promieniowaniem po awarii czarnobylskiej. Obecnie prowadzi badania translacyjne, kształtujące obraz współczesnej onkologii personalizowanej. Zainteresowanie nowotworami narządów wydzielania wewnętrznego, w tym szczególnie rakiem tarczycy, doprowadziły do powstania najprężniejszego polskiego ośrodka onkologii endokrynologicznej, integrującego badania w zakresie nauk podstawowych i klinicznych i prowadzącego owocną współpracę naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Autorka lub współautorka około 280 doniesień. Indeks cytowań ok. 8500, indeks Hirscha = 43. Organizatorka licznych konferencji z udziałem zagranicznych wykładowców, a także promotorka ok. 30 przewodów doktorskich.