Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

Była dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

Jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: badania ergonomiczne nad reakcją organizmu ludzkiego na oddziaływanie czynników fizycznych, chemicznych i psychospołecznych środowiska pracy oraz opracowywanie standardów warunków pracy zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i dyrektywami Unii Europejskiej (UE). Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych oraz redaktorem naukowym dwukrotnie wznawianej monografii pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz wydanej przez Taylor & Fransic „Handbook of Occupational Safety and Health”. W 2019 roku na zaproszenie wydawnictwa Taylor & Fransic podjęła redakcje naukową serii 10-ciu monografii pt. „Occupational Safety, Health and Ergonomics: Theory and Practice Series”. Profesor Koradecka czynnie uczestniczy w pracach wielu krajowych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy, w tym jako ekspert ILO i WHO. Profesor Koradecka od 1983 r. przewodniczyła Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Od 2003 r. jest przedstawicielem rządu RP w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH), a od 2000 r. w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Profesor Koradecka jest założycielką i redaktorem międzynarodowego kwartalnika "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" (JOSE) od 1995 r. Jest członkiem redakcji 2 krajowych i 4 międzynarodowych czasopism.