Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie, dyrektor Warszawskiego Centrum Okulistycznego Libermedic, Viceprezes Polskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jedna z najbardziej znanych w Polsce okulistów. Urodzona w Białymstoku, ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie, od prawie 20 lat kieruje Kliniką Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie. Do czerwca 2019 roku była Prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i konsultantem województwa mazowieckiego ds. okulistyki. Do 2022 Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek. Jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS), Europejskiego Stowarzyszenia Jaskry (EGS) , przedstawiciel PTO w UEMS (European Union of Medical Specialists) I SOE (European Society of Ophthalmology), Członek Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego przy Polskim Związku Niewidomych autorem i współautorem ponad 150 publikacji z zakresu chirurgii refrakcyjnej, leczenia jaskry, zaćmy, AMD. A także byłym ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Prof. Iwona Grabska-Liberek wprowadzała innowacyjne metody leczenia: soczewki fakijne do korekcji wysokich wad wzroku (w 2017 roku wszczepiła ich najwięcej w Polsce); nowe metody laserowej korekcji wzroku: epi-lasik, EBK, SmartSurf; pionierskie operacje w stożku rogówki: pierścienie rogówkowe, cross-linking (w tym najnowszy protokół Megaride), wykorzystanie soczewek torycznych do operacji zaćmy i korekcji astygmatyzmu; po raz pierwszy w Polsce zastosowała Mitomycynę C i schłodzony BSS w laserowej korekcji wzroku – co w znaczący sposób ograniczyło liczbę powikłań związanych z bliznowaceniem rogówki; pierwsze w Polsce zabiegi laserowej w oparciu o topografię rogówki – do korekcji astygmatyzmu również powstałego po innych zabiegach okulistycznych; korekcja presbiopii za pomocą lasera. Prof. Iwona Grabska-Liberek odbyła liczne staże i szkolenia zagraniczne: pod okiem specjalistów w Paryżu, w La Baule, w Londynie (Moorfields Eye Hospital), w Pradze, Baltimore USA i Wiedniu, w Ufie. A od 1995 roku uczestniczyła w ponad 50 kursach doskonalących w czasie kongresów zagranicznych dotyczących chirurgii plastycznej, chirurgii zaćmy, transplantologii, chirurgii refrakcyjnej. Brała czynny udział wygłaszając ponad 200 wykładów, w ponad 150 kongresach, sympozjach krajowych i zagranicznych także o zasięgu ogólnoświatowym. Wygłosiła wiele wykładów na zaproszenie. Na swoim koncie ma ponad 200 publikacji, także w pismach zagranicznych, kilka rozdziałów i książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 roku, Złoty Krzyż Zasługi w 2014 roku, dwukrotnie medal za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Otrzymała Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych. Wykształciła wielu lekarzy okulistów, chirurgów okulistycznych i chirurgów zajmujących się korekcją wad wzroku, doktorantów. Zawsze stara się wpoić uczniom, że dobro pacjenta jest dla lekarzy najważniejsze, lecz nie osiągnie się sukcesu terapeutycznego bez uważnego wysłuchania pacjentów, bez ciągłego dokształcania się, bez pozwolenia, aby okulistyka była pasją.