Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie, dyrektor Warszawskiego Centrum Okulistycznego Libermedic, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska – Liberek to jedna z najbardziej znanych w Polsce okulistów. Urodzona w Białymstoku, ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie, od ponad 15 lat kieruje Kliniką Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie. Do czerwca 2019 roku była Prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i konsultantem województwa mazowieckiego ds. okulistyki. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS), autorem i współautorem ponad 150 publikacji z zakresu chirurgii refrakcyjnej, leczenia jaskry, zaćmy, AMD. A także ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Prof. Iwona Grabska-Liberek wprowadzała innowacyjne metody leczenia: • soczewki fakijne do korekcji wysokich wad wzroku (w 2017 roku wszczepiła ich najwięcej w Polsce) • nowe metody laserowej korekcji wzroku: epi-lasik, EBK, SmartSurf. • pionierskie operacje w stożku rogówki: pierścienie rogówkowe, cross-linking (w tym najnowszy protokół Megaride), wykorzystanie soczewek torycznych do operacji zaćmy i korekcji astygmatyzmu. • po raz pierwszy w Polsce zastosowała Mitomycynę C i schłodzony BSS w laserowej korekcji wzroku – co w znaczący sposób ograniczyło liczbę powikłań związanych z bliznowaceniem rogówki. • pierwsze w Polsce zabiegi laserowej w oparciu o topografię rogówki – do korekcji astygmatyzmu również powstałego po innych zabiegach okulistycznych. • korekcja presbiopii za pomocą lasera. Prof. Iwona Grabska-Liberek odbyła liczne staże i szkolenia zagraniczne: pod okiem specjalistów w Paryżu, w La Baule, w Londynie (Moorfields Eye Hospital), w Pradze, Baltimore USA i Wiedniu, w Ufie. A od 1995 roku uczestniczyła w ponad 50 kursach doskonalących w czasie kongresów zagranicznych dotyczących chirurgii plastycznej, chirurgii zaćmy, transplantologii, chirurgii refrakcyjnej. Brała czynny udział wygłaszając wykłady w ponad 100 kongresach, sympozjach krajowych i zagranicznych także o zasięgu ogólnoświatowym. Wygłosiła wiele wykładów na zaproszenie. Na swoim koncie ma ponad 140 publikacji, także w pismach zagranicznych, kilka rozdziałów i książek. Odznaczenia: • Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 roku • Złoty Krzyż Zasługi w 2014 roku • Dwukrotnie medal Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Wykształciła wielu lekarzy okulistów, chirurgów okulistycznych i chirurgów zajmujących się korekcją wad wzroku. Zawsze stara się wpoić uczniom, że dobro pacjenta jest dla lekarzy najważniejsze, lecz nie osiągnie się sukcesu terapeutycznego bez uważnego wysłuchania pacjentów, bez ciągłego dokształcania się, bez pozwolenia, aby okulistyka była pasją.