Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jacek Maciej Witkowski

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 15 lat jest kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Witkowski jest także Przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Jego główne zainteresowania badawcze to procesy starzenia się ludzkiego organizmu, w szczególności ludzkich limfocytów T i innych komórek odpornościowych (tzw. immunogerontologia), a także szeroko pojęte mechanizmy procesu starzenia się oraz mechanizmy chorób związanych ze starzeniem, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła białaczka limfocytarna, choroba Alzheimera i inne. Prof. Witkowski jest autorem 149 artykułów naukowych i kilku rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach, a jego prace były cytowane ponad 3200 razy, co odpowiada indeksowi h=29 (wg bazy Google Scholar). Prof. Witkowski wypromował dotychczas (2019) siedmioro doktorów nauk medycznych i nadzorował trzy habilitacje koleżanek z jednostki. Jest członkiem zespołów redakcyjnych i recenzentem wielu międzynarodowych czasopism gerontologicznych i immunologicznych, m.in. "Biogerontology", "Experimental Gerontology", "Current Gerontology and Geriatric Research", "Journal of Immunology", "Frontiers in Immunology", "Mechanisms of Aging and Development", "Central European Journal of Immunology", a także "Acta Biochimica Polonica".