Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Ukończył studia lekarskie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 1970 roku. Całe swoje życie zawodowe poświęcił chirurgii dziecięcej. Rozpoczął je w Specjalistycznym Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Gliwicach, gdzie pod kierunkiem profesora Zbigniewa Tabeńskiego zdobył specjalizację z chirurgii dziecięcej. Kontynuował swoją prace zawodową w nowo utworzonej Klinice Chirurgii Dziecięcej w Bytomiu, którą kierował od 1986 roku. W 2000 roku stworzył od podstaw Klinikę Chirurgii Dziecięcej w nowym szpitalu Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i kierował nią do przejścia na emeryturę w 2015 roku. Tytuł profesora otrzymał w 2001 roku. Obecnie od 2015 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Profesor Janusz Bohosiewicz wykształcił wielu chirurgów dziecięcych, którzy są obecnie kierownikami klinik i ordynatorami oddziałów chirurgii dziecięcej na Śląsku. Był promotorem 13 rozpraw doktorskich oraz opiekunem trzech habilitacji. Główne zainteresowania profesora to chirurgia noworodka, leczenie choroby Hirschsprunga i zarośnięcia odbytu. Wprowadził do polskiej chirurgii dziecięcej operację lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa. W ostatnich 10-ciu latach stworzył wspólnie z ginekologami zespół terapii płodu z przepukliną oponowo-rdzeniową. Zespół ten wykonał do chwili obecnej ponad 150 operacji na otwartej macicy. Jest to liczba największa w Europie. Rozpoczął współpracę z chirurgami dziecięcymi z Ukrainy. Wielokrotnie wykonywał operacje we Lwowie na Ukrainie. Obecnie wiele polskich ośrodków chirurgii dziecięcej współpracuje z chirurgami dziecięcymi Ukrainy. Dowodem uznania było nadanie mu godności Członka Honorowego Ukraińskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Od początku swojej działalności profesor Janusz Bohosiewicz aktywnie uczestniczył w działaniach Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Wiele lat był sekretarzem, a następnie przewodniczącym Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Do dzisiaj działa aktywnie w Zarządzie Towarzystwa. W 2016 roku nadano mu godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Między innymi Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Będąc na emeryturze profesor pełni funkcję Rektora w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Szkoła kształci pielęgniarki i ratowników medycznych.