Prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś

Kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Urodził się 20 stycznia 1958 roku w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) (1983), specjalność: anatomia – neurobiologia. W GUMed przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: doktorat w 1985 roku, habilitacja w 1991 roku, profesor tytularny w 1996 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1997 roku i profesora zwyczajnego od 2002 roku. Od 1996 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Dwukrotnie przebywał na długoterminowych stażach naukowych (1978/1988, 1991/1992) w Instytute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island w Nowym Jorku. Zainteresowania naukowe skierowane są na problemy rozwoju, dojrzewania i starzenia ośrodkowego układu nerwowego w tym głównie ośrodków układu limbicznego. Przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych oceniane są zmiany zachodzące w poszczególnych strukturach układu limbicznego oraz opracowany zostaje matematyczny model ich dojrzewania, a następnie narastania zmian patologicznych w przebiegu starzenia, chorób metabolicznych i zwyrodnieniowych mózgu. Jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych o łącznym IF = 159,2, wskaźnik h=19 i liczbie cytowań 1172, promował 17 doktoratów oraz sprawował opiekę naukową nad 7 przewodami habilitacyjnymi. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, FAA – International Federation of Anatomical Associations oraz EFEM – European Federation of Experimental. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Folia Neuropathologica, Acta Neurobiologiae Experimentalis, Clinical Anatomy, The Claustrum, a od 2000 roku Redaktorem Naczelnym Folia Morphologica. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prodziekana, a w latach 2002-2008 Dziekana Wydziału Lekarskiego GUMed, w latach 2008-2016 – Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim KRAUM oraz jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Za działalność organizatorską i naukową nagradzany nagrodami Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora GUMed. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.