Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Dyrektor Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1969 r.), od 25 lat związany jest z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W latach 1991-2014 był Kierownikiem Katedry i kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeden z najwybitniejszych polskich okulistów i wybitny mikrochirurg, stosujący z powodzeniem nowatorskie techniki operacyjne w transplantologii rogówki, usuwaniu zaćmy, leczeniu jaskry i skomplikowanych schorzeń gałki ocznej. Wykonał ponad 20 tys. operacji i kilka razy tyle diagnoz, zabiegów oraz długich procesów ratowania pacjentów przed życiem w ciemnościach. Autor i współautor blisko 290 publikacji naukowych, 16 podręczników, redaktor naczelny 2 czasopism medycznych i prelegent ponad 325 konferencji krajowych oraz zagranicznych. Jako prekursor okulistyki, profesor Jerzy Szaflik stworzył Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w 1995 roku. Był inicjatorem budowy i wieloletnim dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Okulistycznego. Ponadto wraz z międzynarodowym zespołem badaczy skupił się na problemach genetyki okulistycznej oraz wdrożył technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy. Jako jeden z pierwszych polskich chirurgów wprowadził nowoczesną metodę chirurgicznego usuwania zaćmy – fakoemulsyfikację, a w ostatnim czasie również usuwanie zaćmy przy użyciu lasera femtosekundowego. W 2012 r. kapituła PAN zdecydowała się odznaczyć prof. Jerzego Szaflika Medalem PAN za szczególne zasługi dla nauki polskiej i światowej. Po ukończeniu w 1969 roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych (tytuł pracy: Wpływ estrogenów na ciśnienie wewnątrzgałkowe - badania doświadczalne i obserwacje kliniczne). W 1979 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (temat rozprawy: Teoretyczne i praktyczne aspekty usuwania ferromagnetycznych ciał obcych z wnętrza gałki ocznej). W roku 1990 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w 1992 uzyskał tytuł naukowy Profesora nauk medycznych, a w 1997 tytuł profesora zwyczajnego. W roku 2005 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Szaflik został odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny, Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2002, Złotym Medalem im. Alberta Schweitzera (przyznany przez Światową Akademię Medyczną), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za długoletnią Służbę (wręczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w roku 2011), Medaleml Gloria Medicinae (przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie), najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Warszawskie Izby Lekarskie Laudabilis, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, Medalem Polskiej Akademii Nauk (2012). Pan Profesor jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, American Academy of Ophthalmology, European Contact Lens Society of Ophthalmologists, International Council of Ophthalmology, Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, a także European Society of Cataract and Refractive Surgeons.