Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, członek Senatu UM w Łodzi, kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, od 2005 kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi; 2019 - 2024 członek Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rady Naukowej w Dyscyplinie Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi, 2020 - 2024 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, członek Senatu UM w Łodzi. Ponad 220 publikacji naukowych, w tym ponad 30 rozdziałów w monografiach. Główny nurt zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje: kompleksową rehabilitację w chorobach narządu ruchu, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji we wspomaganiu diagnostyki i leczeniu dysfunkcji i zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego, wdrożenie ICF do praktyki klinicznej i opisu profilu funkcjonowania osób po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Kierownik projektów: Inkubator Innowacyjności+ "VRneck-Wirtualne okulary dla diagnostyki, terapii i treningu rehabilitacyjnego osób z dysfunkcjami i uszkodzeniami części szyjnej kręgosłupa" (2018); "VRneck SOLUTION - Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa” POIR na lata 2014 - 2020 (2020-2023); Przewodnicząca Polskiej Grupy Badawczej w pierwszym światowym badaniu środowiskowym osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego; "International Spinal Cord Injury Community Survey (InSCI)" (2016-09-01 - 2018-04-30). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność naukowo-badawczą m.in.: złoty medal Międzynarodowych Targów Innowacji i Designu KIDE 2018 w Kaohsiung za wirtualne okulary do diagnostyki, terapii i treningu rehabilitacyjnego osób z dysfunkcją i uszkodzeniem części szyjnej kręgosłupa, srebrny medal na wystawie “The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies „Eureka” Bruksela (zespołowa) 2012, złoty medal na Wystawie Wynalazków Cluj-Napoca 2013, nagroda główna ACADEMIA 2017 "Medycyna Rodzinna" - nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę (zespołowa) 2005, nagroda NOT II stopnia (zespołowa) 2002; Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego 2013. Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2010 - 2016; Honorowy Członek PTReh od 2016; Fizycznej i Integracji Społecznej PAN od 2007, wiceprzewodnicząca KRKFiIS PAN 2011-2019, Przewodnicząca KRKFiIS PAN 2020 - 2023; członek: European Academy of Rehabilitation Medicine od 2017, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) od 2012, Publications and Comunications Committee of ISPRM, ISPRM Journal Subcomittee od 2018, European Society of Physical and Rehabilitation Medicine od 2015, Executive Committee of ESPRM 2015-2018; Head of the ESPRM CI Committee 2015 – 2018, Delegat NRL do UEMS PRM Section&Board) od 2010; członek Narodowej Rady Rehabilitacji od 2015; członek rad redakcyjnych czasopism: Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - od 2018, The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation - od 2018, Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja - od 2007, Section Editor of the Advances in Rehabilitation (Physical Medicine).