Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM -PIB.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 roku. Specjalista chorób wewnętrznych, pneumonologii, alergologii i immunologii klinicznej. Od 1984 zatrudniona w Wojskowym Instytucie Medycznym (aktualnie Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy), od 2016 na stanowisku Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM -PIB. Doktorat obroniony w 1989, w 1997 roku uzyskany stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy od 2002 roku. Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii od 2015 roku, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych. Członek wielu Towarzystw Naukowych. Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), w latach 2008-2012 Prezes Towarzystwa. Autor i współautor ponad 500 publikacji, promotor 10 ukończonych prac doktorskich, kierownik wielu projektów badawczych. Główny badacz w 30 badaniach klinicznych II i III fazy. Redaktor Naczelna Journal of Health Policy& Outcomes Research (pismo na liście czasopism punktowanych przez MNISZW). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3505-1858