Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 roku. Specjalista chorób wewnętrznych, pneumonologii, alergologii i immunologii klinicznej. Od 1984 zatrudniona w Wojskowym Instytucie Medycznym, od 2016 na stanowisku Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM. Doktorat obroniony w 1989, w 1997 roku uzyskany stopień doktora habilitowanego, tytuł naukowy od 2002 roku. Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii od 2015 roku. Ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych. Członek wielu Towarzystw Naukowych. Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), 2008-2012 Prezes Towarzystwa. Autor i współautor 500 publikacji. Promotor 10 ukończonych prac doktorskich. Kierownik wielu projektów badawczych. Główny badacz w 30 badaniach klinicznych II i III fazy.