Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1997 roku pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób infekcyjnych oraz prowadzi badania nad patogenezą zakażeń i mechanizmami lekooporności drobnoustrojów. Jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych, w tym publikacji dotyczących terapii zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD, Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych IPCZD oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.