Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Krzysztof Stanisław Klukowski

Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1969), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1971); specjalista medycyny lotniczej, sportowej i rehabilitacji medycznej; w latach 1997-2000 - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny lotniczej; 2001-2003 - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny transportu. Obszary działalności naukowej: fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, normy wydolności fizycznej, promocja zdrowia, kompleksowa rehabilitacja, fizjologia i medycyna lotnicza i kosmiczna. Jest autorem ponad 200 prac naukowych. Był promotorem 19 doktoratów i opiekunem 4 habilitacji. Pełnił funkcje – z-cy ds. naukowych komendanta Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie (1995 - 1997), komendanta WIML (1997 – 2002); prorektora ds. promocji i sportu AWF J. Piłsudskiego w Warszawie (2003 – 2005); kierownika Katedry Fizjologii i Biochemii Wydziału WF AWF (2005 - 2006); kierownika Katedry Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF 2007- 2010; wykładowcy w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu (2011-2014); nauczyciela akademickiego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego (2010-2011; 2014-2019); pracownika naukowego Instytutu Optoelektroniki WAT w Warszawie (2009-2013). Jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (2003-2015; przewodniczący 2016-2020); czł. rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej - IAASM (2001 - ). Był prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej - PTMS (2003 – 2005). Pełnił opiekę medyczną nad polskimi kandydatami na kosmonautów (WIML, Gwiezdne Miasteczko). Odznaczenia – Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Sportu. Wyróżnienia – „Niebieskie Skrzydła” za wybitne osiągnięcia w lotnictwie polskim; medal honorowy „Allard Lecture” IAASM. Inne – czł. honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (2013); doktor honoris causa AWF we Wrocławiu (2013).