Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Chorób Metabolicznych i Przeciwdziałania Otyłości Medycznej Racji Stanu

W roku 1994. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi, jest specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii. W 2001 roku obronił pracę doktorską, a w 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2011 roku został profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2015 roku jest kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Banacha. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac oryginalnych (w większości publikowanych w pismach międzynarodowych, o łącznej wartości impact factor >150), 130 prac poglądowych i 50 rozdziałów w monografiach, redagował lub współredagował 5 monografii poświęconych cukrzycy. Pełni funkcję konsultanta zespołu redakcyjnego tygodnika „The Lancet”, jest członkiem zespołu redakcyjnego „Diabetic Medicine”, a także członkiem rady naukowej czasopism „Acta Diabetologica”, „International Journal of Endocrinology”, „Endocrine Oncology and Metabolism”, „Polish Journal of Nutrition”, „Clinical Diabetology”, „Medycyna Faktów”. Od 2012 roku jest ekspertem Europejskiej Agencji Leków (EMA). Jego zainteresowania naukowe dotyczą wszelkich problemów klinicznych stwierdzanych u chorych na cukrzycę, a szczególnie współwystępowania z cukrzycą otyłości, nadciśnienia tętniczego i innych zaburzeń metabolicznych oraz leczenia cukrzycy typu 2. Odbył staże naukowe i kliniczne w Oksfordzie, Wakefield i Londynie (Wielka Brytania), Maastricht (Holandia) i Miami (USA). Od ponad 20 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), od 2003 roku członkiem Zarządu Głównego PTD, w latach 2011–2015 pełnił funkcję prezesa PTD. W latach 2013–2017 był członkiem ścisłego zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (European Association for the Study of Diabetes, EASD) i przewodniczącym Komitetu Kształcenia Podyplomowego EASD, w 2017 roku otrzymał Medal EASD im. Alberta Renolda za wybitne zasługi dla EASD. Brał udział jako wykładowca i organizator w międzynarodowych konferencjach i kursach podyplomowych EASD w wielu krajach Europy, Azji i Afryki. Kilkunastokrotny laureat nagród rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w 2013 roku zdobył tytuł Lidera Roku w Ochronie Zdrowia. Pomysłodawca koncepcji opracowania na drodze ogólnospołecznego i ponadpartyjnego porozumienia Medycznej Racji Stanu określającej kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Honorowy członek Węgierskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Do 2016 roku pracował przez ponad 20 lat w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Poradni Diabetologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Miłośnik kultury anglosaskiej, współczesnej literatury, języków obcych, wszelkiej dobrej muzyki, historii oraz malarstwa.