Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUM w Katowicach.

Urodzony 16 maja 1959 roku w Zabrzu, w rodzinie inteligenckiej. Podstawową i średnią szkołę ukończył w Gliwicach, a studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1978 – 1984. Staż podyplomowy odbył w Szpitalach Zabrza i Bytomia. Od 1 października 1984 zatrudniony jest w Śląskiej Akademii Medycznej - najpierw jako asystent, potem adiunkt, a następnie jako profesor - funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Specjalizacje I i II stopnia z otolaryngologii uzyskał odpowiednio w roku 1987 i 1990. Stopień doktora uzyskał w roku w 1992 na podstawie pracy pt. "Ocena zwężenia górnych dróg oddechowych po operacjach częściowych z powodu raka krtani na podstawie badań wentylacyjnych i radiologicznych". W roku 2002 uzyskał habilitację na podstawie dorobku naukowego i monografii "Wpływ arytenoidektomii laserowej na wybrane parametry wentylacyjne i oddychania podczas snu u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych”. Nominację profesorską otrzymał w roku 2009. Od 2012 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUM w Katowicach. Jest autorem ponad 200 publikacji polskich i zagranicznych oraz sześciu rozdziałów w książkach. Wygłaszał wykłady na zaproszenie w Monachium oraz w Wiedniu. Główne obszary zainteresowania Profesora Misiołka w laryngologii to zwężenia górnych dróg oddechowych, bezdech senny, nowotwory głowy i szyi oraz rynochirurgia. Wartość IF 215,0, wskaźnik Hirscha 18. Kierownik specjalizacji 7 lekarzy, promotor 16 zakończonych doktoratów. Recenzent ponad 36 prac doktorskich, 15 rozpraw habilitacyjnych i 15 wniosków na tytuł profesora medycyny. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w latach 2008 – 2012. W latach 2004 – 2008 przewodniczący Zarządu PTORL Oddziału Śląsko-Opolskiego. Członek Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego. Wybrany członkiem Scientific Council na lata 2012 – 2018. W latach 2007 – 2012 prodziekan, a w latach 2012 – 2016 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach. Wybrany dziekanem na kolejną kadencję 2016 – 2020. Żonaty, żona prof. dr hab. med. Hanna Misiołek, anestezjolog, troje dzieci; córka Agnieszka – nauczycielka (Hamilton, Kanada), córka Aleksandra - psychoterapeutka, lekarz i anglistka (Barcelona, Hiszpania), syn Maciej - prawnik.