Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi), w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje medyczne: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku, a doktora habilitowanego w 2013 r. Monografia z kardiologii prenatalnej, będąca podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu ultrasonografii w latach 2012–2014. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Swoją działalność naukową prowadzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie pracuje jako asystent w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej, jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2017-2021. Autor licznych publikacji (IF>60) oraz recenzentem w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym m.in. w Waszyngtonie, Rzymie, Giessen, Sao Paulo. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Laureat II edycji konkursu „Supertalenty” w medycynie. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej. W roku 2010 uczestniczył w tworzeniu czasopisma naukowego Prenatal Cardiology, aktualnie jest jego redaktorem naczelnym. W latach 2013-2018 był delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku. Od 2016 roku był rektorem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), która w 2022 roku przekształciła się w uczelnię akademicką, uzyskując uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dwóch dyscyplinach. W 2023 roku na uczelni utworzono Colegium Medicum, w którym w rozpoczęto kształcenie na kierunku lekarskim.