Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN