Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Univ. Aix-en-Provence (MBA). Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor nadzwyczajny GUMED. W latach 2006-2008 był Pełnomocnikiem Rektora AMG ds. Programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego, od 1996 do 2000 pełnił funkcję Sekretarza ZG Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, w latach 2000-2003 był jego Sekretarzem Generalnym, od 2003 do 2009 Przewodniczącym oddziału PTChD w Gdańsku, od 2009 do 2012 Prezesem-Elektem PTChD, a od 2012 do 2014 Prezesem PTChD. W latach 2006-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL); od 2009 do 2015 był przedstawicielem Polski i członkiem Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS), od 2016 jest Prezesem tej Sekcji. Profesor Czauderna jest Konsultantem wojewódzkim ds. Chirurgii Dziecięcej w woj. pomorskim oraz Koordynatorem sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju. Jest także Członkiem Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia” i Przewodniczącym zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania koncepcji Narodowego Instytutu Onkologii.